Schermvereniging Valiant


SV-Valiant sponsoren?


Dat kan, door uw vakantie- of internet-aankopen via SponsorKliks te beginnen.

UPDATE: Vanaf dinsdag 8 juni weer meer schermen in de zaal

Sporten binnen weer ruimer toegestaan vanaf 5 juni

Locaties voor binnensport mogen weer open. Voor de opening gelden een aantal voorwaarden: 

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend. 
 • Sportkantines zijn open. 
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 

Meivakantie

In verband met Koningsdag, de meivakantie en Hemelvaartsdag het volgende op:

dinsdag 27 april: geen schermtraining in Zwolle;

vrijdag   30 april: geen schermtraining op ’t Harde;

dinsdag 4 mei: geen schermtraining in Zwolle;

vrijdag   7 mei: geen schermtraining op ’t Harde;

vrijdag 14 mei: geen schermtraining op ’t Harde (dag na Hemelvaartsdag).

Voor de goede orde: op dinsdag 11 mei is er wel schermtraining in Zwolle.

NB: Let u hierbij wel op de app-berichten van Martin of de weersomstandigheden de buitentraining toelaten (mocht dit dan nog aan de orde zijn).

Voor allen: een heel fijne meivakantie! 

UPDATE: Vanaf dinsdag 13 april weer buitentraining

Vanaf dinsdag 13 april willen we de trainingen in de buitenlucht weer hervatten. Over de maand april zal overigens nog geen contributie worden geheven. De jeugd kan dan op dinsdag in Zwolle en op vrijdag op ’t Harde van 19:00 – 20:00 uur weer trainen en schermen, mits de weersomstandigheden dat natuurlijk toelaten.

Voor de volwassenen is de (aangepaste) schermtraining dan van 19:30-20:30 uur (in verband met de lockdown) en derhalve zal over de maand mei voor hen maar de halve contributie worden geheven. 

Via de app zullen de trainers de leden tijdig informeren of de trainingen, gegeven de weersomstandigheden, wel of geen doorgang kunnen vinden.

De Regels:

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar:

 • Zij mogen overal gezamenlijk buiten sporten.
 • Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Zij mogen wedstrijden spelen, maar alleen met teams van de eigen sportvereniging.

Regels jongvolwassenen vanaf 18 tot en met 26 jaar:

 • Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten.
 • Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten.
 • Zij kunnen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld op trapveldjes.
 • Zij hoeven bij het sporten op deze aangewezen locaties geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Zij mogen wedstrijden spelen op de sportvereniging. Maar alleen met teams van de eigen sportvereniging.

Volwassenen vanaf 27 jaar:

 • Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten.
 • Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten met maximaal 4 personen. De instructeur telt niet mee.
 • Zij kunnen met maximaal 4 personen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld een trapveld. De instructeur telt niet mee.
 • Zij spelen geen wedstrijden.

tot en met 9 april nog geen schermtrainingen mogelijk

Vanwege de verlengde Corona-lockdown zijn er t/m 9 april nog geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Indien er versoepelingen komen hervatten we zo mogelijk de (aangepaste) trainingen weer.

Maandag 22 maart: De Buurtgenoot, ’t Harde

Bijschrift bij foto: Trainer Martin Broodbakker ( r ) zelf in actie op de loper.
Foto: Hans Kaho

Door Jos Hermans

In De Buurtgenoot besteden we aandacht aan minder bekende (sport) verenigingen uit de gemeentes Elburg en Oldebroek. Verenigingen waarvan u het bestaan wellicht niet kent of waarvan u na het lezen denkt:  dat is wel  wat voor mij!
Dit keer Schermvereniging Valiant.

Al sinds mensenheugenis maakt de mens wapens om te jagen, zijn bezit te beschermen en om (helaas) oorlog mee te voeren. Dolken, speren, lansen maar vooral de hanteerbare zwaarden speelden in de geschiedenis een grote rol. Vanuit het vechten met een zwaard ontstond de schermsport, waarbij de kunst van verdedigen en aanvallen met een handwapen centraal staat. Schermvereniging Valiant geeft sporters de gelegenheid de edele schermsport te beoefenen.

Historie
Op 15 februari 1959 richtte maître Gerard Kraak schermvereniging Valiant op in  ’t Harde. Hij noemde de vereniging naar de Noorse koningszoon Valiant, die volgens de overlevering in de vroege middeleeuwen zou hebben behoord tot de ridders van de Ronde Tafel. Prins Valiant zou door koning Arthur tot ridder zijn geslagen, na talloze avonturen, die hem ook in de gelijknamige stripboeken onsterfelijk maakten.

Gerard Kraak was een sportofficier die op en rond de Veluwe veel heeft betekend voor de schermsport. Zowel met de burgerverenigingen als met de militaire schermers wist hij goede resultaten te behalen, van Nederlands Kampioenschappen bij equipe sabel en jeugd tot vele militaire kampioenschappen. Vooral de jaren ’80 van de vorige eeuw brachten veel edelmetaal naar ’t Harde. Namen als Kraak, Ariaans, Melissant, Burema, Leering komen veel voor in het rijtje podiumplaatsen. Onder deze prijswinnende leerlingen was ook Valiant’s vorige maître, Wim Speth en ook oud generaal Wim Bakker vervulde jarenlang een verbindende rol in de vereniging.

Wapens
Schermen gebeurt op drie verschillende wapens: floret, degen en sabel. Elk wapen bestaat uit een greep, kom en kling. Het soort wapen waarmee je schermt, bepaalt hoe je het hanteert en waar je de tegenstander mag raken. De wapens waarmee wordt geschermd, zijn niet scherp. De kling is bot, de punt afgeplat. Daarnaast zijn de klingen zo dun en beweeglijk dat ze geen schade kunnen aanbrengen op het lichaam. De kom dient ter bescherming van de hand waarmee je schermt.

Meestal wordt ‘mechanisch’ geschermd, zeker bij trainingen. Treffers worden dus op het oog beoordeeld. Als een wapen geschikt is voor ‘elektrisch’ schermen, dan is de punt een drukknop. Bij een treffer gaat een lampje branden op een meetkast. Het wapen is daarop aangesloten met een stekkertje en een draad, door de mouw van het vest. Bij ‘elektrisch’ sabel en floret wordt een extra vest gedragen met ijzerweefsel, omdat bij deze wapens niet het hele lichaam als trefvlak geldt.

Materiaal
Om te kunnen schermen is beschermende kleding noodzakelijk. Aan deze kleding worden door de schermbonden KNAS en wereldbond F.I.E. strenge veiligheidseisen gesteld. Tot de standaarduitrusting van een schermer behoren, naast het wapen, onder andere het masker, een vest, handschoen, broek en sportschoenen. Bij Valiant kunnen de leden een aantal van deze materialen de eerste 3 maanden gratis gebruiken, daarna wordt verwacht dat de leden een eigen vest en masker aangeschaft hebben. Indien dat niet het geval is wordt er een extra bedrag (aan huur) bij de contributie per maand in rekening gebracht.

Trainers
De huidige trainers, Martin Broodbakker en John Hartings verzorgen de lessen voor junioren en senioren. De vereniging telt momenteel zo’n 40 leden en er is het laatste jaar een aanwas van nieuwe jeugdleden. De minimum leeftijd om schermen te gaan leren is 8 jaar

Regio
Leden van SV Valiant komen behalve uit gemeente Elburg uit de regio Noord- Veluwe en er zijn trainingsavonden en wedstrijden in het MFC Aperloo in ’t Harde maar ook in Zwolle. Belangstelling?  Kijk op www.sv-valiant.nl of mail naar info@sv-valiant.nl

Vrijdag I januari: Invoering nieuw inschrijf- en huur(koop)systeem

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27-11-2020 is definitief besloten om – met ingang van 01-01-2021 – voor nieuwe leden over te gaan op een nieuw inschrijfsysteem en ook een nieuwe werkwijze voor huur en huurkoop van schermmaterieel. Voor de oude leden is er een overgangsregeling gemaakt zoals hieronder nader is aangegeven.

Voor de details van het nieuwe systeem: zie de tabbladen Lidmaatschap en Uitrusting op deze website.

Huur in 2021 per maand jeugd: € 15,-, volwassenen: € 16,50.

Vest (tot en met maat 170):  € 5,-   

Vest (senior):                         € 6,50

Masker (degen):                    € 5,-    

Wapen:                                  € 5,-   

Voor nieuwe leden gaat deze regeling na 3 maanden lidmaatschap in.

Voor de huidige leden geldt onderstaande overgangsregeling:

OVERGANGSREGELING voor huidige leden:

Maandvest jeugdvest volw.maskerwapentot. jeugdtot. volw.
    € 3,00€ 4,00
sept ‘21€ 1,60€ 2,65€ 1,60€ 1,60€ 4,80€ 5,85
okt ‘21€ 2,20€ 3,30€ 2,20€ 2,20€ 6,60€ 7,70
nov’ 21€ 2,80€ 3,95€ 2,80€ 2,80€ 8,40€ 9,55
dec ‘21€ 3,40€ 4,60€ 3,40€ 3,40€ 10,20€ 11,40
jan ‘22€ 4,00€ 5.25€ 4,00€ 4,00€ 12,00€ 13.25
feb ‘22€ 4,60€ 5,90€ 4,60€ 4,60€ 13,80€ 15,10
mrt ‘22€ 5,00€ 6,50€ 5,00€ 5,00€ 15.00€ 16,50

19 januari tot en met 3 maart nog geen schermtrainingen mogelijk

Vanwege de verlengde Corona-lockdown zijn er t/m 3maart nog geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Indien er versoepelingen komen hervatten we zo mogelijk de (aangepaste) trainingen weer.

Vanaf 14 december geen schermtrainingen t/m 19 januari 2021

Vanwege de Corona-lockdown zijn er tussen 14 december en 20 januari geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Voorshands hervatten we de trainingen weer vanaf vrijdag 22 januari.

Zondag 27 september 2020 jureerde John, tijdens het NK-schermen, de finale Degen in Amsterdam. 

Op zondag 27 september 2020 jureerde onze trainer en erelid John Hartings, tijdens het NK-schermen in Amsterdam, de finale DEGEN. Tijdens een live stream van de KNAS konden de verrichtingen tijdens het NK live gevolgd worden: https://www.youtube.com/watch?v=Qwqnn0CVWF